Wednesday, April 28, 2010

Alois Luigi Tomasini (1741-1808)
Three String Quartets
Quartetto Luigi Tomasini
Hungaroton 32247
2004

review